Shi Ba Luo Han Shou / 18 Lohan Hands

Shi Ba Luo Han Shou / 18 Lohan Hands

A partir du 12.10.22 nous proposons une séance hebdomadaire de Shi Ba Luo Han Shou / 18 Lohan Hands Style original de Sifu Tio Tek Kwie Sifu David Chenut & Team